Правила и условия

Добре дошли в www.onails.bg!

Тези общи условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на „О’НЕЙЛС“ ООД, намиращ се на адрес https://onails.bg/.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате www.onails.bg, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следващата терминология се прилага към настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност и Известието за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашето“ се отнася за Вас, лицето, което влиза в този уебсайт и се съобразява с условията на Дружеството. „Дружеството“, „Ние“, „Ние“, „Нашето“ и „Нас“, се отнася за нашето Дружество. „Страна“, „Страните“ или „Нас“, се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички термини се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се посрещнат нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги на Дружеството, в съответствие с и при спазване на преобладаващото законодателство на Нидерландия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, писане с главни букви и/или той/тя или те, се приемат за взаимозаменяеми и следователно за отнасящи се до едно и също.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки. С влизането си в сайта www.onails.bg вие се съгласявате да използвате „бисквитки“ в съгласие с Политиката за поверителност на „О’НЕЙЛС“ ООД.

Повечето интерактивни уебсайтове използват „бисквитки“, за да ни позволят да извличаме данните на потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да позволят функционалността на определени области, за да улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньорски/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Лиценз

Само ако не е посочено друго, „О’НЕЙЛС“ ООД и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на www.onails.bg. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от www.onails.bg за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, определени в настоящите общи условия.

Не трябва да:

 • Препубликувате материали от www.onails.bg
 • Продавате, отдавате под наем или предоставяте сублицензии за материали от www.onails.bg
 • Преработвате, дублирате или копирате материал от www.onails.bg
 • Разпространявайте съдържание от www.onails.bg

Това споразумение започва да действа от датата на настоящия документ.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. „О’НЕЙЛС“ ООД не филтрира, редактира, публикува или преглежда Коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на „О’НЕЙЛС“ ООД,неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, „О’НЕЙЛС“ ООД не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или претърпени в резултат на използването и/или публикуването и/или появата на Коментарите на този уебсайт.

„О’НЕЙЛС“ ООД си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да бъдат счетени за неподходящи, обидни или нарушаващи настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате Коментарите на нашия уебсайт и разполагате с всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително, без ограничение, авторски права, патенти или търговски марки на трети лица;
 • Коментарите не съдържат никакви клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали, които са намеса в личния живот
 • Коментарите няма да се използват за набиране или насърчаване на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на „О’НЕЙЛС“ ООД неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и разрешаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всички Ваши коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето съдържание

Следните организации могат да поставят връзки към нашия Уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Изследователски машини;
 • Новизионни организации;
 • Разпространителите на онлайн указатели могат да поставят връзки към нашия Уебсайт по същия начин, по който поставят хипервръзки към Уебсайтовете на други фирми, включени в списъка; и
 • Акредитирани предприятия в цялата система, с изключение на организации с нестопанска цел за набиране на клиенти, благотворителни търговски центрове и групи за набиране на средства за благотворителност, които не могат да поставят хипервръзки към нашия уебсайт.

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, към публикации или към друга информация на Уебсайта, стига препратката да е: (а) не е по никакъв начин заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Можем да разглеждаме и одобряваме други заявки за връзки от следните видове организации:

 • обикновено известни източници на потребителска и/или бизнес информация;
 • сайтове на общността dot.com;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • разпространители на онлайн справочници;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ако решим, ще одобрим заявките за връзки от тези организации: (а) линкът няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно за себе си или за акредитираните от нас фирми; (б) организацията няма негативни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хиперлинка компенсира липсата на „О’НЕЙЛС“ ООД; и (г) линкът е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да поставят връзки към нашата начална страница, стига връзката: (а) не е по никакъв начин заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл на адрес „О’НЕЙЛС“ ООД. Моля, включете Вашето име, името на Вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на Вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да поставите връзка към нашия Уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към които бихте искали да поставите връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да поставят хипервръзки към нашия Уебсайт, както следва:

 • Чрез използване на нашето фирмено име; или
 • Чрез използване на единния локатор на ресурси, към който се свързва; или
 • Чрез използване на друго описание на нашия уебсайт, към който има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да се допуска използване на логото на „О’НЕЙЛС“ ООД или други произведения на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички искове, които се появяват на вашия уебсайт. На който и да е уебсайт не трябва да се показват връзки, които могат да бъдат тълкувани като клеветнически, нецензурни или престъпни, или които нарушават, нарушават по друг начин или подкрепят нарушаването или друго нарушение на правата на трети страни.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Декларацията за поверителност

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също си запазваме правото да променяме тези условия и политиката за свързване по всяко време. С непрекъснатото свързване към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате по всяко време. Ще разгледаме искания за премахване на връзки, но не сме длъжни да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта се поддържат актуални.

Отказ от отговорност

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички изявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност:

 • ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
 • ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за измама или измамно подвеждане;
 • ограничаване на нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или
 • изключете всички наши или ваши задължения, които може да не са изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при непозволено увреждане и при нарушение на законовите задължения.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.

За нас

Адресът на нашия сайт: https://onails.bg.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните ви

Ако поискате възстановяване на паролата, вашият IP адрес ще бъде включен в имейла за възстановяване.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.